GEMMA REIXACH IN 

Llicenciada en Història de l'Art (premi extraordinari de llicenciatura) i màster en Comunicació i Estudis Culturals per la Universitat de Girona i graduada en Arts Plàstiques i Disseny per l'Escola d'Art d'Olot.

Ha coordinat i realitzat diferents projectes web, editorials, catàlegs d'art i interactius de promoció turística, audiovisuals i exposicions.

En l'àmbit del disseny gràfic s’ha especialitzat en el disseny i la comunicació de continguts artístics, culturals i turístics.

Ha redactat projectes culturals per a institucions públiques, entre els quals destaca la redacció del PECT (projecte d'especialització i competitivitat territorial) de Girona i el l’Estudi exploratori del projecte europeu «The Spur 16/18».

De 2013 a 2017 ha participat com a tècnica en els projectes de recerca «Imágenes y contraimágenes, usos de la fotografía en las prácticas artísticas contemporáneas» i «La cuestión del archivo en las prácticas artísticas y museísticas contemporáneas», tots dos a la UdG. I també, a 2015, ha estat membre del CAI (Comitè d’Avaluació Interna) per l’acreditació dels estudis que s’imparteixen des de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona.

Des de 2009 està impartint diferents cursos de formació especialitzada i formació ocupacional amb certificat de professionalitat amb programes vinculats al SOC i a la Generalitat de Catalunya. Durant l'any 2017 ha estat professora pel departament d'ensenyament en l'àrea de Disseny Gràfic a l'Escola d'Art d'Olot.