GEMMA REIXACH IN 

Llicenciada en Història de l'Art (premi extraordinari de llicenciatura) i màster en Comunicació i Estudis Culturals per la Universitat de Girona i graduada en Arts Plàstiques i Disseny per l'Escola d'Art d'Olot.

Porto més de 20 anys dedicada al disseny gràfic. He coordinat i desenvolupat diferents projectes web, disseny editorial, catàlegs d'art i disseny coroporatiu tant en el sector públic com el privat. M'he especialitzat en el disseny i la comunicació de continguts artístics, culturals i turístics.

Dins la gestió cultural he redactat projectes per a institucions públiques, entre els quals destaca la redacció de les accions del PECT (projecte d'especialització i competitivitat territorial) de Girona i l’Estudi exploratori a Girona del projecte europeu «The Spur 16/18».

Des de 2017 estic com a docent a l'Escola d'Art d'Olot i a ESDAPC al campus d'Olot, a on imparteixo assignatures de Tipografia i soc tutora de TFG. He participat com a membre en els tribunals de TFG d'ESDAPC els anys 2019, 2020 i 2021

De 2013 a 2017 ha participat com a tècnica en els projectes de recerca «Imágenes y contraimágenes, usos de la fotografía en las prácticas artísticas contemporáneas» i «La cuestión del archivo en las prácticas artísticas y museísticas contemporáneas», tots dos a la UdG. I també, a 2015, ha estat membre del CAI (Comitè d’Avaluació Interna) per l’acreditació dels estudis que s’imparteixen des de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona.

Des de 2009 imparteixo cursos de formació especialitzada i formació ocupacional amb certificat de professionalitat amb programes vinculats al SOC i a la Generalitat de Catalunya.