RESOURCES BANK

engish documents

 • null

  01.a COLLABORATION AGREEMENT BETWEEN TWO OR MORE PARTIES IN RELATION TO COLLABORATIVE PARTICIPATION IN A EUROPEAN PROJECT FORMED BY A PARTNERSHIP AMONG A NUMBER OF PARTNERS.

 • null

  01.a COLLABORATION AGREEMENT BETWEEN TWO OR MORE PARTIES IN RELATION TO COLLABORATIVE PARTICIPATION IN A EUROPEAN PROJECT FORMED BY A PARTNERSHIP AMONG A NUMBER OF PARTNERS.

 • null

  01.b MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ BILATERAL ENTRE INSTITUCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’UN PROJECTE EUROPEU

 • null

  01.b MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ BILATERAL ENTRE INSTITUCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’UN PROJECTE EUROPEU

 • null

  01.c MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE INSTITUCIONS PER A L’INTERCANVI D’ARTISTES RESIDENTS

 • null

  01.c MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE INSTITUCIONS PER A L’INTERCANVI D’ARTISTES RESIDENTS

 • null

  2.a INVITATION LETTER TO PARTICIPATE IN A RESTRICTED PROCEDURE TO SELECT A PROFESSIONAL, ORGANISATION OR BUSINESS AS CONTRACTOR

 • null

  2.a INVITATION LETTER TO PARTICIPATE IN A RESTRICTED PROCEDURE TO SELECT A PROFESSIONAL, ORGANISATION OR BUSINESS AS CONTRACTOR

 • null

  2.b OPEN CALL TEMPLATE FOR THE CONTRACTING OF AN EXTERNAL PROFESSIONAL OR TECHNICAL SERVICE WITHIN THE FRAMEWORK OF A EUROPEAN PROJECT

 • null

  2.b OPEN CALL TEMPLATE FOR THE CONTRACTING OF AN EXTERNAL PROFESSIONAL OR TECHNICAL SERVICE WITHIN THE FRAMEWORK OF A EUROPEAN PROJECT

 • null

  2.c CONTRACT TEMPLATE FOR EXTERNAL PROFESSIONALS OR TECHNICIANS

 • null

  2.c CONTRACT TEMPLATE FOR EXTERNAL PROFESSIONALS OR TECHNICIANS

 • null

  03.a.1 EXHIBITION CONTRACT BETWEEN ARTISTS AND PUBLIC CENTRES, SPACES OR GALLERIES

 • null

  03.a.1 EXHIBITION CONTRACT BETWEEN ARTISTS AND PUBLIC CENTRES, SPACES OR GALLERIES

 • null

  03.a.2 EXHIBITION CONTRACT BETWEEN ARTIST AND PRIVATE CENTRES, SPACES OR ART GALLERIES WITH THE RIGHT OF SALE OF WORKS OF ART

 • null

  03.a.2 EXHIBITION CONTRACT BETWEEN ARTIST AND PRIVATE CENTRES, SPACES OR ART GALLERIES WITH THE RIGHT OF SALE OF WORKS OF ART

 • null

  03.b PUBLICATION CONTRACT TEMPLATE BETWEEN ARTISTS AND CENTRES, ART SPACES, PUBLIC GALLERIES OR MUSEUMS

 • null

  03.b PUBLICATION CONTRACT TEMPLATE BETWEEN ARTISTS AND CENTRES, ART SPACES, PUBLIC GALLERIES OR MUSEUMS

 • null

  03.c CONTRACT TEMPLATE FOR PRODUCTION OF A WORK BETWEEN ARTISTS AND CENTRES, ART SPACES, PUBLIC GALLERIES OR MUSEUMS

 • null

  03.c CONTRACT TEMPLATE FOR PRODUCTION OF A WORK BETWEEN ARTISTS AND CENTRES, ART SPACES, PUBLIC GALLERIES OR MUSEUMS

 • null

  03.d CONTRACT TEMPLATE FOR PURCHASE OF A WORK OF ART BETWEEN ARTISTS AND CENTRES, ART SPACES, PUBLIC GALLERIES OR MUSEUMS

 • null

  03.d CONTRACT TEMPLATE FOR PURCHASE OF A WORK OF ART BETWEEN ARTISTS AND CENTRES, ART SPACES, PUBLIC GALLERIES OR MUSEUMS

 • null

  04.a OPEN CALL TEMPLATE FOR ARTISTS IN RESIDENCE WITHIN THE FRAMEWORK OF A EUROPEAN PROJECT

 • null

  04.a OPEN CALL TEMPLATE FOR ARTISTS IN RESIDENCE WITHIN THE FRAMEWORK OF A EUROPEAN PROJECT

 • null

  04.b CONTRACT TEMPLATE FOR ARTISTS IN RESIDENCE

 • null

  04.b CONTRACT TEMPLATE FOR ARTISTS IN RESIDENCE

 • null

  04.c TEMPLATE FOR THE RULES OF USE OF A SPACE-STUDIO IN THE RESIDENCY

 • null

  04.c TEMPLATE FOR THE RULES OF USE OF A SPACE-STUDIO IN THE RESIDENCY

 • null

  04.h PROTOCOL TEMPLATE FOR MENTORING ARTISTS IN RESIDENCE

 • null

  04.h PROTOCOL TEMPLATE FOR MENTORING ARTISTS IN RESIDENCE

 • null

  04.e CALL FOR ARTISTS-CURATORS TEMPLATE AS MENTORS FOR ARTISTS IN RESIDENCE WITHIN THE FRAMEWORK OF A EUROPEAN UNION PROJECT

 • null

  04.e CALL FOR ARTISTS-CURATORS TEMPLATE AS MENTORS FOR ARTISTS IN RESIDENCE WITHIN THE FRAMEWORK OF A EUROPEAN UNION PROJECT

 • null

  04.f INVITATION TO PARTICIPATE IN THE RESTRICTED PROCEDURE FOR THE SELECTION OF MENTORS FOR ARTISTS-IN-RESIDENCE

 • null

  04.f INVITATION TO PARTICIPATE IN THE RESTRICTED PROCEDURE FOR THE SELECTION OF MENTORS FOR ARTISTS-IN-RESIDENCE

 • null

  04.g MODEL CONTRACT FOR ARTIST MENTORS

 • null

  04.g MODEL CONTRACT FOR ARTIST MENTORS

 • null

  04.g MODEL CONTRACT FOR ARTIST MENTORS

 • null

  05.a OFFICIAL REQUEST FOR BANK DETAILS BY A CREDITOR

 • null

  05.a OFFICIAL REQUEST FOR BANK DETAILS BY A CREDITOR

 • null

  05.b MODEL LETTER OF INVITATION TO SPEAK AT A CONFERENCE

 • null

  05.b MODEL LETTER OF INVITATION TO SPEAK AT A CONFERENCE

 • null

  05.c LETTER OF INVITATION TEMPLATE TO TAKE PART IN A ROUND TABLE

 • null

  05.c LETTER OF INVITATION TEMPLATE TO TAKE PART IN A ROUND TABLE

 • null

  05.d TEMPLATE LETTER REQUESTING A WRITTEN TEXT

 • null

  05.d TEMPLATE LETTER REQUESTING A WRITTEN TEXT

 • null

  05.e.1 PUBLISHING LICENCE TEMPLATE WITH FEES

 • null

  05.e.1 PUBLISHING LICENCE TEMPLATE WITH FEES

 • null

  05.e.2 TEMPLATE FOR THE DECLARATION OF AUTHORSHIP OF A TEXT AND OWNERSHIP OF IMAGE RIGHTS AND GRANTING OF A LICENCE TO PUBLISH AT NO COST

 • null

  05.e.2 TEMPLATE FOR THE DECLARATION OF AUTHORSHIP OF A TEXT AND OWNERSHIP OF IMAGE RIGHTS AND GRANTING OF A LICENCE TO PUBLISH AT NO COST

 • null

  06.a ATTENDANCE REGISTER

 • null

  06.a ATTENDANCE REGISTER

 • null

  06.b ATTENDANCE CERTIFICATE

 • null

  06.b ATTENDANCE CERTIFICATE

 • null

  06.c EXPENSE CLAIM FOR TRAVEL BY PERSONAL TRANSPORT

 • null

  06.c EXPENSE CLAIM FOR TRAVEL BY PERSONAL TRANSPORT

 • null

  06.d MINUTES OF THE MEETING

 • null

  06.d MINUTES OF THE MEETING

 • null

  06.e GOOD PRACTICE MANUAL ON ARTISTIC RESIDENCIES

 • null

  06.e GOOD PRACTICE MANUAL ON ARTISTIC RESIDENCIES

 • null

  06.f GOOD PRACTICE MANUAL FOR PROFESSIONALS IN THE CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES

 • null

  06.f GOOD PRACTICE MANUAL FOR PROFESSIONALS IN THE CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES

catalan documents

 • null

  01.a CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DOS O MÉS AGENTS PER LA PARTICIPACIÓ EN RÈGIM DE COL·LABORACIÓ EN UN PROJECTE EUROPEU FORMAT PER UN PARTENARIAT DE DIVERSOS SOCIS.

 • null

  01.a CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DOS O MÉS AGENTS PER LA PARTICIPACIÓ EN RÈGIM DE COL·LABORACIÓ EN UN PROJECTE EUROPEU FORMAT PER UN PARTENARIAT DE DIVERSOS SOCIS.

 • null

  01.b MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ BILATERAL ENTRE INSTITUCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’UN PROJECTE EUROPEU

 • null

  01.b MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ BILATERAL ENTRE INSTITUCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’UN PROJECTE EUROPEU

 • null

  01.c MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE INSTITUCIONS PER A L’INTERCANVI D’ARTISTES RESIDENTS

 • null

  01.c MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE INSTITUCIONS PER A L’INTERCANVI D’ARTISTES RESIDENTS

 • null

  2.a DOCUMENT D’INVITACIÓ A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROCEDIMENT RESTRINGIT DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN PROFESSIONAL, ORGANITZACIÓ O EMPRESA

 • null

  2.a DOCUMENT D’INVITACIÓ A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROCEDIMENT RESTRINGIT DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN PROFESSIONAL, ORGANITZACIÓ O EMPRESA

 • null

  2.b MODEL D’OPEN CALL PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN PROFESSIONAL O SERVEI TÈCNIC EXTERN EN EL MARC D’UN PROJECTE EUROPEU

 • null

  2.b MODEL D’OPEN CALL PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN PROFESSIONAL O SERVEI TÈCNIC EXTERN EN EL MARC D’UN PROJECTE EUROPEU

 • null

  02.c MODEL DE CONTRACTE PER A PROFESSIONALS O TÈCNICS EXTERNS

 • null

  02.c MODEL DE CONTRACTE PER A PROFESSIONALS O TÈCNICS EXTERNS

 • null

  03.a.1 CONTRACTE D’EXHIBICIÓ ENTRE ARTISTES I CENTRES, ESPAIS O GALERIES PÚBLIQUES

 • null

  03.a.1 CONTRACTE D’EXHIBICIÓ ENTRE ARTISTES I CENTRES, ESPAIS O GALERIES PÚBLIQUES

 • null

  03.a.2 CONTRACTE D’EXHIBICIÓ ENTRE ARTISTES I CENTRES, ESPAIS O GALERIES PÚBLIQUES AMB DRET DE VENDA D’OBRA D’ART

 • null

  03.a.2 CONTRACTE D’EXHIBICIÓ ENTRE ARTISTES I CENTRES, ESPAIS O GALERIES PÚBLIQUES AMB DRET DE VENDA D’OBRA D’ART

 • null

  03.b MODEL DE CONTRACTE DE PUBLICACIÓ ENTRE ARTISTES I CENTRES, ESPAIS D’ART, GALERIES PÚBLIQUES O MUSEUS

 • null

  03.b MODEL DE CONTRACTE DE PUBLICACIÓ ENTRE ARTISTES I CENTRES, ESPAIS D’ART, GALERIES PÚBLIQUES O MUSEUS

 • null

  03.c MODEL DE CONTRACTE DE PRODUCCIÓ D’OBRA ENTRE ARTISTES I CENTRES, ESPAIS D’ART, GALERIES PÚBLIQUES O MUSEUS

 • null

  03.c MODEL DE CONTRACTE DE PRODUCCIÓ D’OBRA ENTRE ARTISTES I CENTRES, ESPAIS D’ART, GALERIES PÚBLIQUES O MUSEUS

 • null

  03.d MODEL DE CONTRACTE DE COMPRAVENDA D’OBRA D’ART ENTRE ARTISTES I CENTRES, ESPAIS D’ART, GALERIES PÚBLIQUES O MUSEUS

 • null

  03.d MODEL DE CONTRACTE DE COMPRAVENDA D’OBRA D’ART ENTRE ARTISTES I CENTRES, ESPAIS D’ART, GALERIES PÚBLIQUES O MUSEUS

 • null

  04.a MODEL D’OPEN CALL PER A ARTISTES EN RESIDÈNCIA EN EL MARC D’UN PROJECTE EUROPEU

 • null

  04.a MODEL D’OPEN CALL PER A ARTISTES EN RESIDÈNCIA EN EL MARC D’UN PROJECTE EUROPEU

 • null

  04.b MODEL DE CONTRACTE PER A ARTÍSTES EN RESIDÈNCIA

 • null

  04.b MODEL DE CONTRACTE PER A ARTÍSTES EN RESIDÈNCIA

 • null

  04.c MODEL DE DOCUMENT DE NORMES D’ÚS D’UN ESPA-TALLER DE LA RESIDÈNCIA

 • null

  04.c MODEL DE DOCUMENT DE NORMES D’ÚS D’UN ESPA-TALLER DE LA RESIDÈNCIA

 • null

  04.d CONTRACTE PER A LLOGUER D’ESPAIS DE RESIDÈNCIA I TALLER PER A ARTISTES RESIDENTS

 • null

  04.d CONTRACTE PER A LLOGUER D’ESPAIS DE RESIDÈNCIA I TALLER PER A ARTISTES RESIDENTS

 • null

  04.e MODEL D’OPEN CALL PER A ARTISTES-COMISSARIS MENTORS PER ARTISTES EN RESIDÈNCIA EN EL MARC D’UN PROJECTE EUROPEU

 • null

  04.e MODEL D’OPEN CALL PER A ARTISTES-COMISSARIS MENTORS PER ARTISTES EN RESIDÈNCIA EN EL MARC D’UN PROJECTE EUROPEU

 • null

  04.f DOCUMENT D’INVITACIÓ A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROCEDIMENT RESTRINGIT DE SELECCIÓ DE MENTORS D’ARTISTES RESIDENTS

 • null

  04.f DOCUMENT D’INVITACIÓ A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROCEDIMENT RESTRINGIT DE SELECCIÓ DE MENTORS D’ARTISTES RESIDENTS

 • null

  04.g MODEL CONTRACT FOR ARTIST MENTORS

 • null

  04.g MODEL DE CONTRACTE PER A ARTISTES MENTORS

 • null

  04.g MODEL DE CONTRACTE PER A ARTISTES MENTORS

 • null

  04.h MODEL DE DOCUMENT DE PROTOCOL DE MENTORATGE D’ARTISTES RESIDENTS

 • null

  04.h MODEL DE DOCUMENT DE PROTOCOL DE MENTORATGE D’ARTISTES RESIDENTS

 • null

  05.a DOCUMENT OFICIAL DE PETICIÓ DE DADES BANCÀRIES D’UN CREDITOR

 • null

  05.a DOCUMENT OFICIAL DE PETICIÓ DE DADES BANCÀRIES D’UN CREDITOR

 • null

  05.b MODEL CARTA INVITACIÓ A IMPARTIR CONFERÈNCIA

 • null

  05.b MODEL CARTA INVITACIÓ A IMPARTIR CONFERÈNCIA

 • null

  05.c MODEL CARTA D’INVITACIÓ A PARTICIPAR EN UNA TAULA RODONA

 • null

  05.c MODEL CARTA D’INVITACIÓ A PARTICIPAR EN UNA TAULA RODONA

 • null

  05.d MODEL CARTA PER A LA PETICIÓ D’UN TEXT ESCRIT

 • null

  05.d MODEL CARTA PER A LA PETICIÓ D’UN TEXT ESCRIT

 • null

  05.e.1 MODEL DE CONTRACTE DE CESSIÓ HONEROSA DELS DRETS DE PUBLICACIÓ

 • null

  05.e.1 MODEL DE CONTRACTE DE CESSIÓ HONEROSA DELS DRETS DE PUBLICACIÓ

 • null

  05.e.2 AMODEL DE DECLARACIÓ D’AUTORIA DE TEXT I DE LA PROPIETAT DELS DRETS DE LES IMATGES I DE CESSIÓ NO HONEROSA DELS DRETS DE PUBLICACIÓ

 • null

  05.e.2 AMODEL DE DECLARACIÓ D’AUTORIA DE TEXT I DE LA PROPIETAT DELS DRETS DE LES IMATGES I DE CESSIÓ NO HONEROSA DELS DRETS DE PUBLICACIÓ

 • null

  06.a FULLS DE CONTROL D’ASSISTÈNCIA

 • null

  06.a FULLS DE CONTROL D’ASSISTÈNCIA

 • null

  06.b CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA

 • null

  06.b CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA

 • null

  06.c JUSTIFICANT DE TRANSPORT PROPI

 • null

  06.c JUSTIFICANT DE TRANSPORT PROPI

 • null

  06.d ACTA DE LA REUNIÓ

 • null

  06.d ACTA DE LA REUNIÓ

 • null

  06.e DOCUMENT DE BONES PRÀCTIQUES EN LES RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES

 • null

  06.e DOCUMENT DE BONES PRÀCTIQUES EN LES RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES

 • null

  06.e GOOD PRACTICE MANUAL ON ARTISTIC RESIDENCIES

 • null

  06.e DOCUMENT DE BONES PRÀCTIQUES EN LES RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES

 • null

  06.f DOCUMENT DE BONES PRÀCTIQUES PELS PROFESSIONALS DE LES ICC

The documents have been reviewed by NIAL Art Law