Programa de residències: criteris i bones pràctiques
Jackie-Ruth Meyer

El principal propòsit de les residències és donar resposta a les necessitats dels artistes, oferir-los un espai de treball adequat, així com els mitjans i el temps necessari per investigar i produir la seva obra. A les residències troben un ambient diferent que els permet captar elements particulars de la realitat, familiaritzar-se amb l’aïllament que implica la investigació, apropar-se a diferents tipus de públics, prendre distància, enriquir el seu projecte i fins i tot aprofundir-hi enfrontant-lo a contextos inesperats.

En el cas de les estructures culturals, les residències permeten donar suport a la producció artística, acompanyar l’artista al llarg de la seva investigació, renovar el vincle amb els diferents públics, imaginar col·laboracions obertes entre artistes i participants a l’entorn del procés creatiu, i reforçar la presència artística contemporània en un territori concret.

Per a l’ETAC, el fet de situar les residències en el nucli de l’acció mostra la nostra ferma voluntat de centrar-nos en les necessitats específiques dels artistes, acompanyar-los al llarg del seu procés, ampliar la xarxa de contactes i elaborar noves possibilitats d’inscripció i d’acció territorial i internacional, creant intercanvis dinàmics entre les estructures participants. És un compromís a llarg termini que es tradueix en confiança recíproca entre els artistes i els professionals a l’hora d’abordar objectius i mètodes.

El nostre projecte es defineix mitjançant propostes temàtiques comunes, relacionades amb contextos geogràfics, culturals i socials de les ciutats participants, i alhora, obertes a una lliure interpretació artística. La residència és, en primer lloc, un espai d’investigació artística, que no obliga a cap resultat.

La residència respecta aquestes condicions particulars i ofereix a l’artista allotjament i espai de treball, una beca de visitant i orientació tècnica i social per part de l’equip. Per la seva part, l’artista es compromet a participar en les activitats de mediació, comunicació i en els intercanvis proposats per les estructures culturals, amb la finalitat de compartir l’art considerat com un mitjà innovador i sensible d’abordar les transformacions que tenen lloc dins de la societat.

abstract
  • Les residències donen resposta a les necessitats dels artistes que desitgen investigar en contextos inusuals i els proposen condicions favorables on poder desenvolupar el seu treball. Alhora, els ofereixen beques i un acompanyament tècnic i humà, i els permeten ampliar la seva xarxa de contactes professionals i intercanvis diversos amb els diferents públics. Les residències són el cor del projecte ETAC, i el seu objectiu de generar una dinàmica d’accions artístiques i culturals innovadores en els territoris implicats.
  • Períodes i mitjans d’investigació, allotjament i espai de treball, beca de visitant, acompanyament, xarxa internacional, acció territorial.